Takket være boktrykkerkunsten som kom i Europa på 1400-tallet, ble skriftet 'Malleus Maleficarum' (Heksehammeren) utgitt ved Universitetet i Köln i 1486/1487. Dette var en bloddryppende skildring på 260 sider om heksekriminalitet – hvordan hekser skulle oppdages, avhøres og behandles (henrettes). Pave Innocent VIII gikk etter sigende god for denne boken. Boken ble den mest solgte etter Bibelen på denne tiden.

Heksehammerens 'vitenskapelige' legitimitet gjorde at den satte standarden for rettsnormene i europeiske trolldomssaker, og er tillagt hovedansvaret for at titusenvis av mennesker (det meste kvinner) havnet på bålet i løpet av 1500- og 1600-tallet. Kirken og embetsverket benyttet denne håndboken som oppskrift på å lete opp, anklage, torturere og henrette uskyldige mennesker på grunnlag av en hypotese som ikke tilfredsstilte noen naturvitenskapelige krav til etterprøvbarhet.

Varanger museum har fått reist et monument i Vardø, "Heksemonumentet", for å minnes de som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Monumentet står på Steilneset. Stedsnavnet viser til en av henrettelsesmetodene som ble benyttet - "steile og hjul".

Minnehallen utgjør en verdig ramme for ofrene etter trolldomsprosessene. Her er det hengt opp minnetavler som i korthet viser hvorfor 91 personer har måttet bøte med livet. Noen ble brent, noen ble halshugd og noen ble rett og slett drept under rettslig forvaring - altså før dommen kom tilbake fra København.

Ett eksempel:

Ragnhilde Olufsdatter

Ført for retten på Vardehus i 1621

Anklaget for
trolldomsutøvelse

BEKJENTE
at hun deltok på en samling av trollfolk på Ballvollen ved Vardø der de drakk
at hun i omskapt skikkelse fløy gjennom luften til fjellet Lyderhorn ved Bergen
at hun deltok på en trollkvinnesamling på Lyderhorn, der de danset og drakk

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål


Man kan fundere på hvorfor flere av ofrene faktisk tilsto sine "forbrytelser". Tortur kan være et svar, men det kan også være en annen forklaring. På tiden for disse hekseprosessene var det ofte uår med kaldvær, regn og mye uvær. Dette ga nok gode vekstforhold for "meldrøye". Wikipedia sier dette om meldrøye:

Meldrøye eller mjøldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som vokser på flere grasarter, også kornartene. Den er vanligst på rug, men angriper også hvete og bygg. Meldrøyen har 2–3 cm lange organer, sklerotier, som vokser i kornakset. Sklerotiene inneholder alkaloidet

ergotamin som kan frembringe hallusinasjoner og koldbrann. Ved inntak av store mengder vil en falle i koma.

Dette kan være en forklaring på hvorfor flere av de anklagede faktisk trodde de hadde fløyet og deltatt i hekseseremonier. De kunne ha fått i seg meldrøye i maten.

I følge Store Norske Leksikon var kjernetiden for hekseprosessene perioden fra 1570 til 1680 – godt over 100 år. Ikke alle heksene ble henrettet på grunn av værrelaterte anklager. Men i Norge, spesielt i Nord-Norge, var det en mengde dommer fordi den 'skyldige' hadde 'fremtrollet' dårlig vær på sjøen eller ødelagt avlingene med flom eller for kaldt vær. Det å få disse heksene fremstilt for retten, dømt og henrettet er å betrakte som et godt føre-var prinsipp.

Her hadde man laget seg en hypotese som sa at hekser, både hannkjønn og hunnkjønn, var hovedårsaken til at vær og klima kom i ulage. Det fantes ikke noe egentlig bevis, men man klarte ikke å tenke seg noen andre muligheter. Derfor kjørte man på med rettsaker og henrettelser. Man bygde opp et byråkrati som sto for gjennomføringen. Som ved de fleste andre byråkrati stilte man ikke spørsmål med berettigelsen av det man holdt på med.


I dagens situasjon ser man klare paralleller. Vi har fått en tilsvarende oppskrift utstedt av Klimapanelet (IPCC) som forteller oss hvordan vi må oppføre oss for at været ikke skal komme i ulage. Dette er et så stort og vanskelig tilgjengelig skriv at man har laget en kortversjon til bruk for politikere og byråkrater. Denne kortversjonen blir lest og tolket på en slik måte at våre CO2-utslipp tillegges skylden for en spådd, kommende, farlig stigende temperatur her i verden. Hvorfor nettopp CO2? Jo, for man klarer ikke å tenke seg noen andre muligheter. Noe bevis har man ikke, men for sikkerhet skyld må man gjøre 'noe'. Man hevder å følge noe man kaller føre-var prinsippet. Derfor har man bygd opp et enormt byråkrati som kaster ut milliarder av NOK/€/$/£ på en mengde prosjekter som stort sett er ødeleggende både for miljø, natur og lommebok samtidig som dette er en direkte hån mot de naturvitenskapelige prinsipper man kom frem til under opplysningstiden.