Overskudd i fjor, må likevel kutte driften med 15 millioner

Steigen kommune ligger an til å få et regnskapsmessig overskudd for 2019 på 750.000 kroner.