I en situasjon med nedgang i folketallet i Nordland fylke totalt sett, er det noen små lyspunkter. De nye prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) spår vekst i folketallet i alle landets fylker med unntak av vårt fylke. Også byer som Narvik og Rana vil ha færre innbyggere i 2050 enn i dag. Derimot vil små kommuner som Hamarøy, Steigen og Gildeskål oppleve vekst og velstand, ifølge prognosene. Det er overraskende, ettersom distriktskommuner flest opplever stagnasjon, en aldrende befolkning og fraflytting av de stadig færre unge voksne.

At folk flytter ut av spesielt de største byene er en global trend, forsterket av pandemien. Mange opplevde det å sitte i ei trang leilighet mens landet var nedstengt som mer utfordrende enn å bo et sted der nærhet til natur kunne gi en følelse av frihet, tross strenge restriksjoner. Høye boligpriser i pressområder gjør sitt til at stadig flere ser seg om etter bolig som er økonomisk overkommelig utenfor de dyreste byene. En tredje faktor som spiller inn er at pandemien har lært oss å jobbe hjemmefra, eller hvor som helst. Det betyr at mange kan ta jobben med seg og flytte ut av urbane strøk. Det kan distriktskommunene tjene på.

Det er likevel ikke slik at små kommuner som Hamarøy, Steigen og Gildeskål kan flyte på en trend med utflytting fra byene. Fortsatt er sentraliseringstendensen sterk, også innad i den enkelte kommune, selv om det for små kommuner spiller mindre rolle om folk bor i utkanten eller i kommunesenteret. Skal befolkningsvekst bli en realitet, slik SSBs prognoser sier, krever det innsats. Nye arbeidsplasser, for dem som ikke kan ta jobben med seg, er faktor nummer én. Mulighet for å finne et sted å bo i kommuner der mange boliger er gjort om til sommerhus er et problem. Dette er kanskje den aller største utfordringen. Tilgang på barnehageplasser og en god skole er nødvendig, og må være en selvfølge. I tillegg kan ulike former for økonomisk tilskudd være med på å lokke unge familier med studielån og trang økonomi til å flytte nettopp til småkommunene. Det er altså flere grep som må tas før SSBs optimistiske prognose kan bli en realitet.

Det er ikke mange år siden Steigen ble spådd å ha flere hundre færre innbyggere enn kommunene har i dag. Når kommunen nå blomstrer, peker ordføreren nettopp på faktorene nevnt ovenfor som grunn til at Steigen er i en annen posisjon enn mange andre distriktskommuner i Nordland. Det er tilflytting som har skapt en positiv vekst. Hvordan Steigen har fått dette til, kan andre kommuner lære av.