Hamarøy og Narvik samarbeider om erstatningskrav fra to søstre

Hamarøy og Narvik kommuner skal samarbeide i erstatningssak mot nå nedlagte Tysfjord kommune.