Mann (44) diskuterte overgrep med kvinne - mot hennes egen lille datter

Mannen, som er bosatt i Salten, var siktet etter straffeloven § 311 første ledd "for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn og anskaffet og besittet slike fremstillinger. Med barn menes person under 18 år."