Det burde opplyses bedre for "hvermannsen" om farene med det vi vil kalle overforbruk av D vitamin i helsekost - vitaminprodukter. Pga. diverse sykdommer blir det mangel på enkelte vitaminer-mineraler o.l.. Vi må derfor supplere med kosttilskudd etter anbefaling fra legehold o.a. Etter siste årlige kontroll hos fastlegen, ble jeg gjort oppmerksom på forhøyede D-vitaminverdier i blodet. Faktisk er de i ferd med å nærme seg "toksisk". forgiftning! Nå viser det seg at så å si ALLE kosttilskudd jeg tar for helsa , er tilsatt ekstra D vitamin. Det blir selvsagt en opphopning som er direkte helsefarlig. D vitaminet er , sammen med A og E vitaminene såkalt fettoppløselig. Det gjør at det lagres i fettdepoter og lever. For mye av vitaminene over tid kan føre til forgiftning, noe som er svært alvorlig. Det igjen kan utvikle seg til bl.a. nyresvikt - selv om de "lærde" er uenige om hvor store doser som skal til. Så nå må jeg rydde opp i dette, ved bl.a å si opp abbonementer på K2 tilskudd - Omega 3 tilskudd . Multivitaminer og andre "nødvendige" produkter må undersøkes for eventuelle D vitamin-innhold, før vi kan kjøpe de heretter - så det blir en hel operasjon om man bruker flere produkter. Vi antar at mange andre har tatt slike tilskudd uten å forstå konsekvensene av det. Derfor er vårt ønske og oppfordring til alle produsenter av kosttilskudd, at de fjerner ALL bruk av D vitaminet. Vi kan heller fortsette slik det var til å begynne med, nemlig med RENE D vitamintilskudd, slik at hver enkelt selv har kontroll over mengden som inntas. Selvsagt bør alle få sjekket sitt D vitamin-nivå årlig, som med andre lab.prøver slik at men vet om man i det hele tatt trenger slike vitaminer. Dette overforbruket startet for få år siden , og har nå tatt helt overhånd - og det helt ukritisk virker det som. Produkter som er ment å hjelpe oss , kan tvert om være livs-farlige for oss - og slik kan det jo ikke være....eller!?