Mange har bitter vinter-erfaring for at «det var umulig å se hvor glatt det var på fortauene i dag morges». Andre, som har øye for slikt, ser stadig vanndråper sitte på ymse overflater uten å renne av. Så fryser det på og «bilen var jo dekket av et ispanser, da jeg skulle kjøre hjem».

Begge fenomener kommer av overflatespenning i vann som fryser dersom temperaturen skulle tilsi så. Særs interesserte kan lese om emnet kohesjon og tilgrensende på hjemmesiden til UiO, Institutt for biovitenskap.

For dem som ikke er eksperter på molekylær biologi, holder det lenge med følgende sitat: «Vann har evne til å fukte hydrofile overflater hvor vannet sprer seg som en tynn væskefilm på overflaten. På hydrofobe overflater vil vannet danne dråper.»

OG VIKTIGST: «Salter, sukker etc. samler seg ikke på overflaten og har liten effekt på overflatespenningen.»

Når tørr salt strøs på snø og is, «krystes» vann ut av snøen og isen. Vannet er tyngre enn «rest»-snøen. Denne mener Statens vegvesen (SVV) kan brøytes bort og så er alle fornøyde. Men vannet blir liggende tilbake på asfalten og fryser straks. Plog fjerner ikke slik film.

Så er det betimelig å se på at SVV også lake-salter. I tillegg til ovennevnte utkrystallisering av vann, tilføres da veioverflaten væske. OG – med all respekt for hva «veinotabiliteter» måtte mene og i så fall i motsetning til UiO – har denne restvæsken omtrent like sterk overflatespenning som rent vann. Derfor blir vannet liggende. Er det kaldt i asfalten, fryser vannet straks og i større mengder enn ved tørrsalting.

Av dette kan man, nokså trygt, feste en viss lit til rapporter fra andre enn SVV – uansett «språkdrakt» – om at salting/lakesalting ikke forbedrer friksjonskoeffisienten, heller tvert om. Og brøyter de bort det de kaller «slaps», ligger vannet like fullt på asfalten. Og når SVV ikke måler friksjonskoeffisienten, verken før eller etter saltingen ...

I stedet for salting, har noen foreslått at man kunne senke hastigheten, midlertidig, til SVV har brøytet og fjernet snøen mekanisk. Asfalten vil nok ha et islag, men ikke «slaps» og piggdekker vil raskt slite bort islaget. Slik vil bilistene kunne kjøre trygt på godt og forutsigbart vinterføre. Og dette er faktisk iht. SVVs egne forskrifter for vinterdrift.

Kan man legge prestisjen til side, er mekanisk brøyting og fjerning av snø i stedet for salting, et aldeles rustfritt og trafikksikkert alternativ for «vinterdrift».