Arbeiderpartiet på sametinget er ikke noe sentrum, de har beveget seg helt inntil NSR i både politikk og retorikk. At Same-Ap trives sammen med NSR gjør ikke andre til ytterpunkter. Nordkalottfolket har stått stødig på vår retning siden 2005.

Same-Ap må gjerne forsøke å distansere seg fra NSR, men retorikken skinner igjennom. Også Same-Ap faller for fristelsen å male Nordkalottfolket som en trussel mot samisk kultur og språk. Svært talende for de gode relasjonene mellom Same-Ap og NSR.

Norge og nord har vært flerkulturell i tusener av år. I dag er nord hjem for tre opprinnelige kulturer; nordmenn, samer og kvener. Nordkalottfolket har en politikk utarbeidet med utgangspunkt i tre stammers møte, utviklet fra nord, av folket i nord, til det beste for nord. Vi ønsker et sterkt Sameting med tillit hos folket – det har vært vårt mål i flere valgperioder. På sametinget jobber vi for å styrke og utvikle samisk kultur og næring.

Med utgangspunkt i vårt nord, har vi disse bærebjelkene for vårt arbeid:

• Naturen er grunnlaget for næring, kultur og vårt verdensbilde.

• Bruk er beste form for vern.

• Likeverdighet mellom folk, kulturer og mellom næringer i nord.

• Reell medbestemmelse, samarbeid og rettferdig fordeling av ressursene skal være grunnlaget for arbeidsplasser og næring.

• Samiske språk og kultur skal være likeverdige, og norsk anerkjennes også som hjemmespråk for samer.

Derfor er det viktig for oss at ingen, ikke en engang samer, har vetorett i utviklingen av våre felles utmarksområder i nord- vi forvalter nord sammen.

Det er viktig for oss at vi eier Finnmark sammen, oss samer, nordmenn og kvener – for vår felles framtid og våre barn.

Det er viktig for oss at samiske bygder og distrikt har lys i husan og folk har arbeid å gå til – fordi levende samiske byger avler levende samisk språk og kultur.

Det er viktig for oss at alle gis muligheter til å bruke naturen – fordi bolyst og verdiskapning henger sammen.

Det er viktig for oss å anerkjenne at samer er ulik, også språklig – fordi det er vår største styrke for utvikling av våre samfunn og vår kultur.

Dette er moderate meninger som de fleste i Same-Ap støttet for få år siden, før man bestemte seg for å bli like ekstreme som NSR. Nordkalottfolket har stått stødig i denne politikken siden 2005. Vi lager politikk for at vi samer fortsatt skal bo her nord, i fortsatt fredelig samkvem med andre kulturer.

Et sterkt nord som kan gi ungdommen interessante jobber å flytte tilbake til, bolyst, gode kommunale tjenester til både áhkku og lille Piera samt gi samisk språk og kultur trygge og gode vekstvilkår. Men da må man tørre å se de mange mulighetene vi har, og slutte å verne bort store innbyggergrupper fra utmarksressurser og områder vi sammen forvalter. Da må aksjonisme og nei vike for dialog og samhandling. Og da må sametingsskuta snus!

Nordkalottfolket – fra nord, av nord, for nord!