Tog er framtida. Det synes å være en av hovedparolene i framtidas norske transporsatsing. Det er alt gjennomført – og vedtatt nye – storstilte investeringer i jernbanestruktur rundt de store byene, særlig Oslo.

Det begrunnes både med behovet for å gi reisende et godt pendlertilbud og å redusere klimagassutslippene. Dette er riktige, og viktige satsinger, i områder der det bor svært mange mennesker.

Like mange bor det ikke i Nord-Norge, og stordelen av landsdelen har ikke engang noe togtilbud. Der finnes dog unntak, suksesshistorier med toget i sentrum, og et av disse er den såkalte Saltenpendelen.

Den binder sammen Bodø og Saltdal med tog, og gjør det mulig fort svært mange å bo et sted og jobbe et annet.

Nå viser beregninger gjort i forbindelse med Nasjonal Transportplan at det vil bli billigere å legge ned dette tilbudet, og erstatte toget med busser.

Det er Transportøkonomisk Institutt som har funnet ut dette, basert på at trafikkgrunnlaget er relativt tynt. Bruk av buss gir dessuten muligheter for flere avganger i døgnet, og dermed mer fleksibilitet for de reisende.

Regnestykket er sikkert riktig, gjort som det er på et kontor i Oslo. For dem som befinner seg ute i virkeligheten her i Salten er det like åpenbart helt på trynet.

Saltenpendelen er en ubetinget suksess. Den har i løpet av sin relativt korte levetid maktet å knytte sammen Salten til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion på en meget effektiv måte.

Den som tror dette like godt kunne skjedd med buss, har nok aldri tatt bussen mellom Rognan og Bodø.

Toget gir både større regularitet, en mye mer behagelig reise – med muligheter for å jobbe under veis – og kortere reisetid.

Erstattes dette med kun buss, er faren stor for at mange da i stedet vil foretrekke å bruke bilen. Med de konsekvenser dette får for utslipp av klimagasser.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er et komplisert regnestykke, med mange usikre elementer. Ut fra slike teoretiske kalkyler å droppe en ubetinget suksess til fordel for noe svært usikkert er galskap.

Og en ting er sikkert; det ville aldri kommet på tale med togene inn og ut av Oslo. Da bør det heller aldri skje i Salten.