Dette var resultatet som ikke kunne komme. I hvert fall dersom man trodde på meningsmålingene.

Så sent som i april i år målte NRK Arbeiderpartiet til 18,5 prosent i Nordland, og så sent som 13. august ble Senterpartiet målt til fylkets største parti.

Det var altså akkurat en måned før valget, og selv om målingene tok seg opp deretter, turte knapt noen i Ap å tro på et valgresultat tett opp mot 30 prosent i Nordland. Legg til over 40 prosent i Rana, og det kan minner om en tid da Ap dominerte norsk politikk alene.

«Når vi bruker betegnelsen parti om dem alle, er det på samme måte som vi bruker ordet fugl både om en høne og om en ørn». Slik beskrev historikeren Jens Arup Seip i 1963 det han mente var en ny statsskikk i Norge; Arbeiderpartistaten.

Siden har Det Norske Arbeiderparti (DNA) - siden bare Arbeiderpartiet (Ap) - gjerne blitt kalt «ørnen blant partiene» og mange har de siste årene påpekt at denne ørnen nå mer ligner en spurv, eller en kråke.

Nå skal det sies at da Seip holdt sin tale hadde ørnen allerede begynt å felle sine første fjær; nettopp i 1963 fikk Norge sin første borgerlige regjering etter krigen.

Men at Ap skulle være størst og danne regjering alene var en del av DNAs dna frem til 2005, da Jens Stoltenberg for første gang søkte samarbeid for å kunne danne en flertallsregjering.

Deretter har partiet falt jevnt i oppslutning fra valg til valg; fra 35 prosent til 30, til 27 og til 26 prosent denne gang.

Dette ble dermed Aps nest dårligste valgresultat etter krigen. Bare katastrofevalget i 2001 - valget som fikk DNA til å legge sitt dna til side - er verre.

Det gjør resultatet i Nordland desto mer oppsiktsvekkende. Nordland er kun ett av tre valgdistrikter der Ap gikk fram ved dette valget. De to andre er Troms og Sogn og Fjordane. Nordland er i tillegg det eneste fylket der Ap gikk mest fram av alle partiene.

I Nordland i hvert fall har altså ørnen igjen begynt å flakse litt med vingene. Og selv om den fremdeles er langt unna fortidens vakre svev har det faktisk noe å si, ikke minst innad i Ap.

Nordland har alltid vært et viktig fylke for Arbeiderpartiet Fra Reidar Carlsens seks år som fiskeriminister og Kolbjørn Varmanns fem som samferdselsminister, via Eivind Bolles åtte år i fiskeridepartementet til Hill-Marta Solbergs ti år som nestleder.

Men siden Solberg gikk av i 2007 har det vært tynt med nordlandspolitikere i sentrale verv. Noe skyldes nok åtte års fravær av statsrådsverv å dele ut, men ikke bare det.

Fylkespartiet har heller ikke maktet å fylle tomrommet etter Hill-Marta Solberg med markante nok politikere.

Nå har Nordland Ap igjen sjansen. Bjørnar Skjæran er allerede valgt som ny nestleder og det er utenkelig at han ikke havner i regjering.

Det er kun ett annet verv som er tungt nok for en nestleder i Ap, og det er rollen som parlamentarisk leder i Stortinget. Men den er primært viktig når man er en mindretallsregjering, dessuten har Skjæran aldri sittet på Stortinget og er dermed helt uegnet til jobben.

Da gjenstår bare en statsrådspost. Hvilken det blir gjenstår å se. Med sin bakgrunn som selvstendig næringsdrivende bør han være høyaktuell som næringsminister, et av de aller viktigste departementene for et fylke som Nordland.

Eller kanskje bør han sikte seg inn mot samferdselsdepartementet, om mulig enda viktigere i nord.

Samferdselsdepartementet er også et utmerket eksempel på hvor viktig det er å ha sine folk sentralt plassert i regjeringsapparatet.

Riktignok har Frp og KrF delt på statsrådene her siden 2013, men politikere fra Nordland har vært statssekretærer i samferdselsdepartementet i fem av disse åtte årene.

I samme periode har Nordland vært en av vinnerne på samferdselsbudsjettet, med blant annet flytting av flyplassen, utbedring av E6 på Helgeland og nordover fra Fauske, Tjernfjelltunnelen og Bypakke Bodø.

Hva Bjørnar Skjæran og eventuelt andre statsråder fra Nordland kan få til i denne regjeringen er ennå åpent. Det blir neppe plass til mange flere enn Skjæran; Nordland utgjør fem prosent av landets befolkning og det tilsier kun en statsråd.

Uansett vil han - eller de - stå sterkere i Ap etter dette valgresultatet. Slik sett betyr det faktisk noe at vår lokale ørn igjen flakser med vingene, og fikk et resultat som egentlig ikke kunne komme.