I forbindelse med at SJ vant anbudskonkurransen for drifting av togene i region nord til en for norsk jernbanekultur sjokkerende lav pris har alle berørte AP- politikere i angjeldene område ++ dratt både privatiseringskortet og ikke minst nasjonalistkortet. Jeg tenker at dette er etter ordre fra partihovedkontoret i Oslo da uttalelsene er så like over alt. At besparelsen med anbudssystemet sparer samfunnet for 5 milliarder kroner er selvfølgelig ikke nevnt. Hovedhensikten er kanskje å erstatta sentraliseringskortet fra Senterpartiet med privatiseringskortet for å vinne over tapte velgere og utlendingskortet for å vinne tilbake ytterligere andre velgere på vandring. Argumentasjonen lover dårlig for en god valgkamp.