Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift pr. kilo produsert laks, ørret og regnbueørret, denne avgiften innføres fra 2021 og utbetales for første gang ut til kommuner og fylkeskommuner over Havbruksfondet i 2022.

Vi er tilfredse med at det nå innføres en produksjonsavgift og vi anmoder Stortinget om å støtte dette forslaget og vi er tilfredse med at regjeringen avlyser innføringen av en statlig grunnrenteskatt.
Vertskommunens inntekter fra havbruk må opprettholdes på minimum dagens nivå, det er viktig at disse blir mer forutsigbare og at de i fremtiden kan økes.

Regjeringen har foreslått å bevilge 1 milliard fra vederlaget fra tildelingsrunden i
2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Dette vil være en betydelig reduksjon sammenlignet med fordelingsnøkkelen som gjelder for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet i dag.

Når Stortinget skal behandle dette forslaget i RNB 2020, anmoder vi på det sterkeste Stortinget å legge til grunn at den kommunale andelen av auksjons- og salgsinntektene fra tildelingsrunden i 2020 og 2021 økes vesentlig sammenlignet med Regjeringens forslag, og da minimum til 60 prosent kommunal andel.
Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 forslår regjeringen at 25 prosent tilfaller kommunal sektor. Selv om kommunal sektor da også vil få en stabil produksjonsavgift hvert år, er det en svært stor sannsynlighet for at også dette i sum representerer en stor inndragning av inntekter fra kommunal sektor.

Dette er en fordeling vi ikke kan akseptere. Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rette for oppdrettsnæringen. Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en god måte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie, vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever en betydelig innsats fra kommunene.

Vi krever derfor at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett øker den kommunale andelen fra salgs- og auksjonsinntektene fra økt kapasitet og nye tillatelser.
Kommunene må få sin rettmessige andel av det overskuddet som er i oppdrettsnæringen og sin rettmessige andel for å legge til rette for bruk av areal i den kommunale sjøalmenningen til oppdrettsnæringen.

Ordfører Ole Haugen, Hitra kommune Ordfører Monica Nielsen, Alta kommune Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Ingrid Rangønes, Averøy kommune Ordfører Elbjørg Larsen, Herøy i Nordland kommune Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune Ordfører Hallvard Oppedal, Gulen kommune Ordfører Stein Thomassen, Loppa kommune Ordfører John Einar Høvik, Osen kommune Ordfører Inger Monsen, Rødøy kommune Ordfører Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune Ordfører Kurt Jensen, Hadsel kommune Ordfører Amund Hellesø, Nærøysund kommune Ordfører Arnt Abrahamsen, Farsund kommune Ordfører Svein Roksvåg, Smøla kommune Ordfører Britt Kristoffersen, Hamarøy kommune Ordfører Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest kommune Ordfører Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune Ordfører Britt Helstad, Bindal kommune Ordfører Anne Kristin Førde, Bremanger kommune Ordfører Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune Ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune Ordfører Ola Teigen, Kinn kommune Ordfører Hanne Berit Brekken, Aure kommune Ordfører Petter Sortland, Høyanger kommune Ordfører Thorild Haugann, Vevelstad kommune Ordfører Dag Sigrud Brustind, Ibestad kommune Varaordfører Ogne Undertun, Ørland kommune Ordfører Karl-Erling Nordlund, Sortland kommune Ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune Ordfører Eilif K. Trælnes, Brønnøy kommune Ordfører Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord kommune Ordfører Hugo Jacobsen, Lødingen kommune Ordfører Remi Solberg, Vestvågøy kommune Ordfører Torbjørn Klungland, Flekkefjord kommune Ordfører Rune Berg, Saltdal kommune Ordfører Marlen Rendall Berg, Fauske kommune Ordfører Kjetil Høgseth Felde, Fjaler kommune Ordfører Eva Hove, Fjord kommune Ordfører Frank Johnsen, Vågan kommune Ordfører John Danielsen, Øksnes kommune Ordfører Nils Olav Jenssen, Dønna kommune Ordfører Alfred Bjørlo, Stad kommune Ordfører Jan Helge Andersen, Træna kommune Ordfører Sara Hamre Sekkingstad, Alver kommune Ordfører Ole Johan Vierdal, Vindafjord kommune Ordfører Hans Gunnar Holand, Sømna kommune Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune Ordfører Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune Ordfører Odd Jarle Svanem, Heim kommune Ordfører Stian Giil Bjørsvik, Kvitsøy kommune Ordfører Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune Ordfører Sigmund Lier, Tysvær kommune Ordfører Ivan Haugland, Leirfjord kommune Ordfører Mette Heidi B. Ekrheim, Etne kommune Ordfører Kjell Eide, Hyllestad kommune Ordfører Sigurd Stormo, Meløy kommune Ordfører Bernth R. Sjursen, Måsøy kommune Ordfører Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune Ordfører Osmund Våga, Bokn kommune Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune Ordfører Berit Hundåla, Vefsn kommune Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune Ordfører Ida Marie Pinnerød, Bodø kommune Ordfører Aase Refsnes, Steigen kommune Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Senja kommune Ordfører Knut Inge Store, Nesseby kommune Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen, Lebesby kommune Ordfører Olav Myklebust, Sande i Møre og Romsdal Ordfører Linn Therese Erve, Sveio kommune Ordfører Anita Karlsen, Gratangen kommune Ordfører Elisabeth Helmersen, Leka kommune Ordfører Ingrid Waagen, Tingvoll kommune Ordfører Hege B. Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune Ordfører Tone Henøen, Hustadvika kommune Ordfører Ole Andre Klausen, Askvoll kommune