Kampen om makt starter ikke med våpen, vold eller krig, det starter med ord. Ordene vi bruker har makt, og det vi sier kan påvirke så mye.

Ordene vi sier gir innflytelse til andre, det kan være en venn, en bekjent, kjæreste eller familie. Ord kan være forskjellige, det kan ytre til hat eller vise til kjærlighet.

Noe som er skremmende er se hvordan kommentarfeltene er i medier etter en politiker har uttalt seg. Amnesty har gjort en undersøkelse at ¾ politikere opplever netthets, og at 53% begrenser seg på nettet i frykt for og bli hetset.

Ordene som blir lagt igjen i kommentarfeltet har betydning. Frykten mot og bli hetset på media, det skremmer mange til og delta i samfunnsdebatten. Det skal være lov og være uenig med en motpart, men det skal ikke være slik at ordene man bruker gjør slik at debattanten aldri uttaler seg igjen, det er direkte farlig mot demokratiet.

Vi har på under 10 år sett de alvorlige konsekvensene hvis ordene man bruker misbrukes, dette så vi 22 juli og når Johanne Zhangjia Ihle- Hansen ble drept. Vi som samfunn kan ikke benekte at dette ikke startet med ord, som førte til ekstreme handlinger.

Ordene vi bruker, må vi bruke for alt det er verdt. Positivitet, oppmuntring og kjærlighet uansett om man er enig eller uenig. Det er ordene alt ligger. Vi som samfunn kan ikke godta at folk ikke tør å ytre seg i media, vi som nasjon kan heller ikke godta at mennesker blir drept for hvem de er.

Det er alltid kjærligheten som vinner, en klem er større enn hat, ordene vi bruker er sterkere en våpen.

Ta med deg ordene ut og bruk dem, ta de med deg i samfunnet, i media. Pass på at du alltid har ordene dine, pass på du aldri mister dem og taler feil.

Lytt til andre, tal mot hat.