Tirsdag grep regjeringen inn og gjorde slutt på flyteknikerstreiken gjennom å ta i bruk tvungen lønnsnemnd.

I vårt velregulerte arbeidsliv bør det være en høy terskel for tvungen lønnsnemnd, og det skjer da også svært sjeldent i Norge.

Men denne streiken var i ferd med å skape en helt uholdbart situasjon, så til slutt hadde regjeringen egentlig ikke noe valg.

Streiken startet med at et begrenset antall teknikerne tatt ut streik, deretter noen til.

Det skapte problemer, men det hele eskalerte kraftig da arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart sist helg svarte med lockout, det vil si at samtlige 450 flyteknikere ble utestengt ute fra jobb.

Det skapte en situasjon der mer eller mindre alle Widerøes flyvinger i Nord-Norge ble innstilt. Også flyambulansetjenesten ble berørt, noe som førte til at mange av operatøren Babcocks baser mistet sine teknikere.

Det medførte at selv mindre tekniske problemer gjorde at ambulanseflyene ikke komme på vingene.

I en region som Nord-Norge merd store avstander og lang vei mellom sykehusene ble det fort til en uakseptabel situasjon som satte både liv og helse i fare.

Legg til at Widerøes innstillinger også gjorde at pasienter ikke fikk operasjoner eller behandling de hadde ventet lenge på, og situasjonen kunne ikke vedvare.

Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var da også bakgrunnen for lønnsnemda et varsel fra Helsetilsynet mandag kveld om at streiken ville sette liv og helse i fare om den fikk fortsette. Det ga i realiteten ikke regjeringen noe valg.

Mjøs Persen understreket at krisen ville blitt særlig alvorlig for pasienter med akutt behov for hjelp, i områder der store avstander gjør ambulansefly til eneste reelle alternativ for pasienttransport.

Det vil særlig gjelde Svalbard og deler av Nord-Norge, hvis innbyggere lå an til å bli den store taperen ved en fortsatt streik.

Statsråden understreket også at det er partene i arbeidslivets ansvar å sørge for at en streik ikke går ut over liv og helse, og at hun liker svært dårlig at de denne gangen hadde sparket ballen over til regjeringen.

Det er lett å slutte seg til den kritikken, og den bør gå til både Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart.

NFO gikk til streik med et lønnskrav himmelhøyt over det alle andre arbeidstakergrupper har fått, og som det ikke ville vært mulig for NHO å innfri.

Det ga også NHO ryggdekning for å gå til lockout, et ekstremt sjelden virkemiddel i norsk arbeidsliv. Det var denne lockouten som tvang fram tvungen lønnsnemnd, og der får flyteknikerne ikke i nærheten av det de krevde.

De gamble høyt og tapte, og bidro gjennom det dessverre også til å gjøre tvungen lønnsnemnd mer vanlig enn den burde vært i norsk arbeidsliv.