Oppslag i media tyder på at det er klimaendringer til det verre som skal bekjempes. Det startet på 1800-tallet med forskere, kjemikere og meteorologer, som fremsatte teorien om en drivhuseffekt fra CO2 i atmosfæren. Det benyttet politikerne i WMO og UNEP i FN til å etablere IPCC (Klimapanelet). Selvproklamerte klimaforskere har plukket opp tråden og hevder med styrke at CO2 i atmosfæren står for den globale oppvarmingen og styrer derigjennom klima.

Det hevdes å ha utviklet seg gjennom den industrielle utviklingen der anvendelsen av fossilt brensel, kull, olje og gass har stått for en sterk økning av CO2 i atmosfæren, fra å utgjøre 0,03 % til 0,04% av atmosfæren. Nå er det slik at menneskenes utslipp utgjør kun 4,25% av samlede utslipp, 95,75% er naturlige utslipp.

Vil reduserte utslipp eliminere effekten av denne mer-mengden av CO2 i atmosfæren? Burde ikke oppgaven være å redusere mengden CO2 i atmosfæren til nivået i preindustriell tid for derigjennom å redusere den globale temperaturen til preindustriellt nivå? Da bør klima endre seg til preindustriellt nivå for da var det vel bedre?

Det er klart hva man vil, bedre klima, men oppnår man det?

Utslippene fortsetter, riktignok redusert, og mengden CO2 i atmosfæren fortsetter å øke med klimaendringer til det verre som resultat! Reduser utslippene til null og naturlige utslipp vil fortsette å bidra til en økning!

Forskningen og derigjennom politikken henger ikke på greip!!!