Gå til sidens hovedinnhold

Opphever karantenevedtak: - Alle bør ta en tur til Røst, men ikke akkurat nå!

Artikkelen er over 1 år gammel

Røst forlenge ikke sitt karantenevedtak, men gjentar og understreker oppfordringen fra sentrale myndigheter: Unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som mange andre kommuner i nord har Røst hatt vedtak om lokale karantenebestemmelser for reisende fra andre regioner i Norge.

Kommunen har valgt å ikke forlenge dette vedtaket, men gjentar og understreker oppfordringen fra sentrale myndigheter: Unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Det er forbudt å overnatte på hytte eller fritidsbolig i andre kommuner enn der man bor. Også fritidsreiser og besøk til familie eller venner bør utsettes, spesielt reiser til små kommuner med sårbar helsetjeneste og besøk til personer i risikogrupper.

Røst er et trygt og godt sted å bo, og et spennende sted å besøke. Til vanlig er vi stolte av å vise fram fantastiske fuglefjell, unik kulturhistorie og et åpent og gjestfritt lokalsamfunn som produserer tørrfisk og andre råvarer i verdensklasse.

Det finnes gode grunner for å mene at alle bør ta en tur til Røst i løpet av livet. I den nasjonale krisesituasjonen vi nå opplever bør imidlertid folk holde seg i ro. Svaret på påskespørsmålet «Ska vi reis dit?» bør i år være «Ikke akkurat nå, men kanskje senere?»

På søndag kom Helse- og omsorgsdepartementet med en veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av virussykdommen covid-19.

Her understrekes det at kjennskap til lokale forhold er grunnleggende for at smittevernet skal fungere godt, og at kommunene tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar.

Veilederen presiserer at dersom lokale vedtak skal fornyes etter sju dager, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets medisinskfaglige begrunnelse og forholdsmessighet. Departementets anbefaling til kommunene er å ikke innføre egne generelle regler.

I midten av mars var det veldig lite smitte påvist i Nordland og Nord-Norge sammenlignet med landet for øvrig. Det er fremdeles forskjell i smitte mellom landsdelene, men denne er nå noe mindre.

Vi har registrert at reiseaktiviteten til Røst har gått betydelig ned etter de nasjonale tiltakene og anbefalingene.

Når kommunen skulle vurdere om den helsemessige nytten av tiltaket står i forhold til konsekvenser tok vi også med at vi har begrenset mulighet for oppfølging og håndheving av vedtak.

Vi mener at vi kan oppnå målet om redusert risiko for smittespredning gjennom god informasjon, anmodninger og råd i stedet for juridisk bindende vedtak.

På Røst har både kriseledelsen, helsetjenesten og resten av kommunen jobbet på høygir de siste ukene. Vi har forberedt oss og lagt planer for hva vi skal gjøre når koronaviruset kommer hit til øya.

Det er imponerende hvordan næringslivet, kirka, lokalradioen og befolkningen generelt har bidratt til fornuftige smitteverntiltak og til å fremme korrekt informasjon, samhold og trygghet.

Selv om mange kjenner på konsekvensene av krisen og tiltakene fortsetter det viktige vinterfisket, og skreien henges på hjell. Kommunale tjenester går sin gang, og gravemaskinene jobber med det nye oppvekstsenteret på øya.

Helsetjenesten på Røst er godt rustet til å ta seg av lokalbefolkningen, og de mange fiskere og sesongarbeidstakere som er her nå.

Vi regner med at folk forstår at det passer dårlig med private påskebesøk til øya vår akkurat i år og at fester og større samlinger av folk bør unngås. Det kan være verdt å tenke over at den siste bølgen av spanskesyken i Norge kom i forbindelse med familiesammenkomster rundt jul i 1918.

Det nye koronaviruset har noen spesielle egenskaper som har bidratt til at det har spredt seg raskt over hele verden. En av disse er den lange inkubasjonstiden, det kan gå opp til 14 dager fra man er smittet til man blir syk.

Personer som føler seg friske kan med andre ord være smittet allerede. Hvis noen reiser på påskebesøk til familie eller venner på Røst eller andre tilsvarende småsteder kan de risikere å få symptomer først etter at de har kommet fram.

Dette kan innebære å bli liggende i isolasjon på et gjesterom, å spre smitten til de man besøker, eller i aller verste fall transport over Vestfjorden i smittekuvøsen i en luftambulanse.

Røstværingene er vant til å ta imot besøkende, men akkurat nå vil vi igjen understreke oppfordringen fra sentrale myndigheter om å ikke gjennomføre reiser som ikke er strengt nødvendige. Alle er hjertelig velkommen på besøk til Røst når denne situasjonen er over!

Kommentarer til denne saken