Oppfordres til å ha lav terskel for å holde barn hjemme: – Beredskapsgruppen foretar risikoanalyse av aktuelle scenarioer