Fra Jan Eggesvik. Kommunelege/ rådgiver Lebesby og Gamvik kommuner

Finnmark og Nord Norge må for en gang skyld prioriteres for god beredskap
Mitt ståsted er at Finnmark fortjener en god og robust luftambulansetjeneste.
Diskusjonen har vært omfattende men også nyttig. Min lærdom er at det er på høy tid at det kommer en helikopterbase til Øst-Finnmark. Videre vil et jetfly i Tromsø bidra til at alvorlig syke kan overflyttes effektivt
mellom sykehusene og også betjene andre langbaner + Svalbard
I 1988 fikk vi 2 fly på 24 timers beredsap i Alta og Kirkenes. I løpet av siste 20 år har Alta vokst med ca. 8000. Samtidig er det blitt fjernet 1 fly i Kirkenes og 1/2 fly fra Alta. Alta er Finnmarks største by, men har ikke sykehus. En forutsetning for at dette skal kunne gå har vært en sikker ambulanseflytjeneste. Et av Høies ekstratiltak er at Altabasen har fått 1 ekstra dagfly med 12 timers beredskap. Og forslaget fra Høie er da på
Kirkenes:
1 helikopter på 24 timers beredskap og
1 Beech fly med 24 timers beredskap.

Alta:
1 Beech 24 timer
2 Beech på 12 timers beredskap.

Tromsø:
1 Beech 24 timer
1 jetfly

Undertegnede har oppsummert dette i et åpent brev til Høie og han uttaler at man forlenger alle ekstratiltak over vinteren som beskrevet. Jeg forstår at det er en intensjon å få alle tiltak permanent. Jeg støtter dette fullt ut. Babcock har ikke levert etter kontrakt hverken med eller uten ekstratiltak. Vi får nå en bra sikkerhet for pasientene og så må Helseministeren avgjøre om Babcock vil klare sine oppgaver.
For meg betyr dette at alle mine spørsmål i mitt åpne brev til Høie er imøtekommet.

Så blir det alltid en diskusjon om hvordan finansieringen av disse nye tiltakene. Det synes jeg Stortinget må delta i.
Men nå har Finnmarks beredskapssårbarhet blitt solid dokumentert Og jeg håper det ikke blir sterk motstand mot dette som egentlig er et håndslag til Finnmark som befolkningen fortjener.