Vil plassere oppdrettsanlegg i unikt område. Nå har det kommet skarpe reaksjoner

Norges Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv går hardt ut mot planene om en ny oppdrettslokalitet i Hamarøy.