Avisa Nordland har tidligere skrevet om at Andøya Space Center har bedt regjeringen om støtte til etablering av en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.

Nå ønsker regjeringen å gi selskapet inntil 365 millioner kroner i finansiering. Det kommer fram i en pressemelding torsdag morgen.

– Andøya Space Port er et nyskapende produkt, som kan gi både arbeidsplasser og interessante muligheter for Norge som romnasjon, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kan vinne kappløpet

I dag mangler det en europeisk lokalitet for oppskytning av småsatellitter, og ønsket fra regjeringen gjør at Norge ligger godt an til å vinne kappløpet om å bli først med å etablere oppskytningskapasitet.

– Dette er viktig for å bygge opp nye næringer og kompetansearbeidsplasser på et område med stort vektspotensiale de kommende årene, sier Steinar Reiten i næringskomiteen.

Det finnes imidlertid noen krav før selskapet kan motta finansieringen. Først må selskapet dokumentere av egenkapitalen deres vil gi staten en finansiell avkastning. Andøya Space Port er også nødt til å legge fram en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskenæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. Det kommer fram i pressemeldingen.

Todelt finansiering

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier Nybø.

Finansieringen på inntil 365 millioner kroner vil være todelt: Den ene delen er i form av en investering på 282,6 millioner kroner, mens den andre er et direkte innskudd på 83 millioner kroner.

Snart legges forslaget fram for Stortinget.