Ønsker å etablere løype fra populært hyttefelt over til Sverige. Nå møter de motstand fra øverste hold