Ønsker å bortvise de uten oppholdstillatelse fra Lofoten

Søndag kveld sendte ordfører i Vesterålen og leder av Lofotrådet, Remi Solberg, en pressemelding om at det er ønskelig at utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bli stoppet ved Lofotens ytre kommunegrenser.