Ønsket er at kommunen klarer å legge avløpene og asfalten (fallet) i gateløpene slik at regn- og smeltevann samler seg i rennesteinen og renner til avløpene. Følgelig må avløpene ligge på det laveste punktet på en gitt strekning. Ikke som nu at flere fotgjengeroverganger står under vann og at vannet flere steder ligger 1,5 meter ut i gateløpet. Resultater blir at passerende biler, som ofte kjører 20 km over gjeldende fartsgrense, spruter sølevannet langt inn på fortauet.