Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgstjenesten i Hamarøy kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kjent at de fleste bygninger som kommunen disponerer til sine omsorgstjenester ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette medfører at de ansattes arbeidsforhold blir krevende, dette i tillegg til at det er vanskelig å få tilsatt kvalifiserte medarbeidere. Til tros for en krevende arbeidssituasjon med mange vikarer gjør de ansatte etter forholdene en god jobb. Spør en beboerne / brukerne så er de fleste fornøyde, men så er de ikke kjent for kreve så mye.

Men det er også andre områder som ikke tilfredsstiller dagens og intensjonene i lovverket

Fysioterapi og aktivitet: Mange eldre trenger aktivitet og fysioterapi i behandlingen, spesielt gjelder det slagpasienter, ja det er avgjørende at de får hurtig behandling og oppfølging. På dette området har ikke tilbudet vært tilfredsstillende.

Når det gjelder aktivitet bør det være en jobb for frivilligsentralen å koordinere frivillige og besøksvenner.

Trivselsstua: Trivselsstua har vært et populært samlingssted for beboerne både på sykehjemmet og beboere i de nære boenheter, samt en del besøkende. Da pandemien brøt ut ble stua naturligvis stengt og dette har skapt isolasjon for mange. Nu er de fleste restriksjoner opphevet og brukerne er vaksinert og da bør stua åpnes igjen.

Brukermedvirkning: Det er mange år siden det var et brukerutvalg som fungerte og en rekke bygningsmessige forandringer er utført uten at brukerne har fått uttale seg. I tillegg er det i disse dager 2 år siden kommunevalget og vi har ennå ikke et formelt valgt eldreråd / fellesråd i funksjon. I et møte i januar 2020 hadde Hamarøy pensjonistforening besøk av vår nye ordfører som da ble orientert om de nye valgreglene Det ser ut som om de eldres rettigheter er lang nede på prioriteringslisten

Velferdsteknologi: Ny teknologi er kommet for å bli og på dette området er Hamarøy kommune en sinke. Ny teknologi og nye hjelpemidler kan gi mange eldre et bedre og tryggere liv, selv om det ikke er meningen at teknologi skal erstatte de varme hender.

Oppsøkende besøk hos hjemmeboende over 75 år er lite utviklet i kommunen, det samme gjelder dagtilbud for demente. Det er også andre områder innen ny teknologi som mange andre kommuner har tatt i bruk og disse er vel kjent for våre ledere.

For ordens skyld vil jeg opplyse at kommunalleder for Helse – og omsorg var på besøk på vårt årsmøte sist i mai i år og hun lovet å ta tak i dette med brukermedvirkning. Vi forventer at kommunens politiske og administrative ledelse viser respekt for de lover og regler som gjelder slik at kommunens eldre får være med å forme framtidens eldreomsorg.

For Hamarøy pensjonistforening, Ingvald Sørensen, leder.

Kommentarer til denne saken