Det viser SSBs befolkningsframskriving, som ble lagt fram onsdag.

– Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet, sier seniorforsker Astri Syse, som leder SSBs arbeid med undersøkelsen.

Folketallet vil øke fra 5,4 millioner i dag til 6 millioner i 2050 og 6,3 millioner i året 2100.

(©NTB)