Denne bankkrisa kom ikke som noen stor overraskelse. Biden-regimet i USA har i lengre tid presset finansinstitusjoner til å prioritere klima og det grønne skiftet. Pensjonsfondene er pålagt å fokusere på mørk hudfarge og avvikende seksuell legning i styrene om det skal investeres penger i disse. Silicon Valley Bank har i rikelig monn også kjørt Pride-kampanje og har en blogg som understøtter LGBTQ+ ungdom. Dette var ikke bærekraftig (unnskyld den grønne floskelbruken)!

I og med at det grønne skiftet krever at investeringene skal fjernes fra inntektsbringende energiselskap og flyttes over på subsidietrengende grønne selskap, er det ikke rart at dette skjærer seg. Dermed rakner pensjonsfondene.

I Norge prøver politikere å påtvinge bankene og oljefondet tilsvarende regelverk.

Det hadde vært fint med politikere begynte å ta hensyn til naturlover og fysiske realiteter. Å ta lærdom fra de som allerede har forsøkt seg på massiv vindkraftutbygging ville også vært ett stort pluss! Den feilslåtte kraftpolitikken de siste årene vil gi store problemer for folk og industri i Norge. Det å hente igjen den tapte tiden er umulig, men som en av verdens mest anerkjente investorer, Warren Buffett, sier det; «The most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging».