De fire ble tatt med fotoutstyr og bilder av objekter det er forbudt å fotografere. Tidligere er to andre russere varetektsfengselet i Tromsø og Kirkenes for bruk/innehav av droner som blant annet kan fotografere norsk infrastruktur.

Den russiske ambassaden i Norge kaller disse fengslingene for ubegrunnet og diskriminerende.

I en uttalelse hevdes det at det er skapt en psykose i Norge, der vanlige turister som åpent har innført fotoutstyr til Norge og deretter åpent filmet norsk natur settes i fengsel.

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner bør merke seg det som skjer i Norge med russere, avslutter ambassaden.

Dette siste er rimelig frekt fra representanter fra et land som på daglig basis bryter både folkeretten og menneskerettighetene på de mest groteske måter, gjennom massedrap på sivile ukrainere.

Men det er dessverre blitt symptomatisk for måten russiske diplomater opererer på for tiden; det som kommer ut av munnen deres er stort sett enten fordreininger av sannheten eller rene løgner.

Diplomati har tradisjonelt vært en måte å bygge broer mellom nasjoner på.

Dagens russiske diplomater er heller en forlengelse av landets brutal drapsmaskin, med en troverdighet som får Irak-krigens legendariske Komiske Ali til å framstå som en søyle av oppriktighet.

Russland går på stadig mer pinlige nederlag i Ukraina, og i takt med det øker desperasjonen fra morderne i Kreml. Det trues med atomvåpen, ukrainske byer terrorbombes og såkalte hybridangrep mot andre land trappes opp.

Det er mot denne bakgrunnen man må se Norges varetektsfengsling av russerne.

I denne type hybridkrig er nettopp kartlegging av sentral infrastruktur viktig, og det er svært lett å kamuflere dette som "turistfotografering".

Senest forrige uke ble togtrafikken i Nord-Tyskland lammet i flere rimer etter sabotasje mot jernbanen.

Det er svært lett å tolke dette som del i russisk hybridkrigføring, og jo dårligere krigen i Ukraina går jo flere slike angrep kan vi vente oss.

Om noe har derfor Norge til nå vært for naive i vårt forhold til russiske turister med kamera og droner på besøk nær militære anlegg.

Det vil ikke si at de russere som nå sitter i varetekt er spioner, men de har utvilsomt brutt norsk lov. Selv ambassaden innrømmer det, men mener årsaken er at norske myndigheter har informert for dårlig om hvilke regler som gjelder.

Det kan meget vel være korrekt, og det vil i så fall bli tatt hensyn til av retten.

For i motsetning til Russland er Norge en rettsstat, der domstolene ikke er underlagt politisk styring.

Så skal ambassaden først klage over urettmessige fengslinger og en psykotisk redsel for hva det russiske folk kan finne på, bør de stile innlegget til sine egne herrer i Kreml.