Jeg vil i innlegget kommentere to forhold: nettpriser til forbrukerne og den foreslåtte fusjonen mellom Troms Kraft Nett AS (TKN) og Nordlandsnett AS (Nn).

Prisene

For husholdninger finner vi per i dag følgende elementer og priser for nettleien hos Troms Kraft Nord: Fastledd kr 1 720 per år, energiledd kr 0,224 per kWh, forbruksavgift kr 0,1613 per kWh og avgift til energifondet kr 0,01 per kWh. Intet effektledd.

Prisene hos Nordlandsnett er per nu: Fastledd kr 3 150 og energiledd kr 0,213 per kWh. Forbruksavgiften er den samme, men Nn krever ikke inn noen avgift til et energifond.

Med disse prisene vil et forbruk på 20 000 kWh per år koste kr 9 626 hos TKN og kr 10 336 hos Nn. Å være kunde hos Nn koster deg følgelig kr 1 010 mer per år, dvs. 10,5 prosent.

Forbruk på 15 000 kWh gir et avvik kr 1 115, dvs. 14,5 prosent, og et forbruk på 10 000 kWh gir et avvik på kr 1 220, dvs. 21,5 prosent, i favør av TKN.

Jo lavere forbruk, desto større blir fordelen av å være kunde hos TKN

Årsaken ligger i den mye høyere fastleddavgiften hos Nn, hele kr 1 430, dvs. 83,1 prosent.

Til neste år kommer vel "rushtidspriser" på energileddet, med en forbruksstyrt prising av energileddet, dvs. at timer på døgnet med høyest forbruk prises høyest. Det vil endre hele regnestykket.

Med grunnlag i dagens priser vil husholdningskundene til Nn kunne tjene på en fusjon om både fastleddavgiften og energileddprisen legges mellom dagens nivå.

Fusjonen

Men: Troms Kraft Nett AS har i de siste årene levert et regnskap som viser at bedriften er totalt fri for likvider. Arbeidskapitalen er gigantisk negativ, for å bruke et AN-betegnelse. I 2017 var den ifølge regnskapet minus 555 millioner kroner, dvs. større enn omsetningen samme år.

Manglende likviditet er den vanligste årsak til konkurs.

I årene 2014 til 2018 var arbeidskapitalen i gjennomsnitt minus 376 mill. kroner. Det er et under hvordan en bedrift kan holde seg unna konkurs med slike tall. Jeg regner med at det står en snill bank eller et snilt morselskap bak, pluss snille kreditorer.

De samme årene er egenkapitalen redusert fra 949 mill. til 696 mill., dvs.med 253 mill. Hvordan, siden årsresultatet er positivt hvert år?

Om TKN ikke er tilført betydelige likvide midler i 2019 eller 2020, fremstår ikke TKN som noen formuende "brud" for Nn, heller som en fusjonspartner totalt uten medgift, bortsett fra verdien av driftsmidlene. Penger på bok finnes ikke i regnskapet.

Selskapet har heller ikke betalt utbytte disse årene, noe Nn har gjort, med til sammen kr 60 mill. for 2017 og 2018.

Hvordan stiller Bodø kommune, som er 100 prosent eier av Bodø Energi AS, morselskapet til Nordlandsnett AS, og som har mottatt 114,1 mill. kroner i utbytte i årene 2014 til 2018, seg til fusjonen?

Ordføreren applauderer den. Men er det ingen i opposisjonen i bystyret, med analytisk kompetanse i regnskap, som kan stille noen kritiske spørsmål til fusjonen? Er den pengelense frieren TKN en akseptabel partner for "gullkalven" Nn?

I disse dager, der et seminar arrangert av påtroppende CEO i Oljefondet, blir gransket av media og av kontrollorganet i Norges Bank, bør "noen" (Bodø kommunes analyseavdeling?) granske hva som har foregått på middagene mellom de to CEO-ene i Troms Kraft Nett AS og Nordlandsnett AS og hva som er de reelle verdiene i TKN, dvs. be om en due diligence av Tromsøforetaket.

TKN vil gifte seg med Nn, ikke av glede, men av nød.

Bort med halleluja og frem med fakta.