Gå til sidens hovedinnhold

Om keiserklær og byutvikling

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En kommentar til Wilhelm Karlsens ytring om keiserens nye klær.

Hva er byUTVIKLING?

Å bygge noen høyhus 300 meter fra Hundholmen plass? Å konsentrere alle forretnings- og administrativ virksomhet i trekanten mellom Snippen, Aspåsen og Molorota?

Hvor stor hadde kommunen vært da, målt i antall arbeidsplasser og innbyggere?

Hvor stor hadde Oslo vært om all næringsvirksomhet bare skulle konsentreres til Kvadraturen?

Nei. Utviklingsparadokset er: "Alle" vil ha utvikling, men ingen vil ha endring. Endring er farlig. Det rører ved etablerte maktstrukturer og monopoler.

I dag er vi 52 500 innbyggere i kommunen, med ca 34 000 arbeidsplasser.

For 50 år siden var innbyggertallet 29 000 og antall arbeidsplass ca 19 000. Kunne denne økning skjedd om vi hadde en kommuneplan som krevde at all "utvikling" skulle begrenses til foran nevnte trekant.

Bodø kommune var på 50- og 60-tallet for "trang" for utviklingen i befolkning og næringsvirksomhet. Etableringen av boliger og virksomheter "hoppet over grensen" til Bodin kommune, Bodø kommune stagnerte. En sammenslåing i 1968 var derfor en naturlig og nødvendig "utvikling",

Om ny lokalisering av politi og fylkesmann: Etater vokser, som byen ellers, og trenger større og mer funksjonelle lokaler, jf. nybygget til Salten Brann på Albertmyra.

Ser vi på et tenkt midtpunkt for bosetting og næringsvirksomhet i dag og om 50 år, vil en samlokalisering av politiet med Salten Brann og AMK-sentralen på Albertmyra og plasseringen av fylkesmannen ved sentrumskirkegården være mer "midt i byen" enn dagens plassering.

Fremtidens kommunikasjon vil ikke bare foregå med bilkjøring. Og alle bilene vil etter hvert være "grønne".

Flyttingen er derfor løsninger og "utvikling" som er fornuftig og riktig i et langsiktig perspektiv. Keiseren er påkledd i riktige og tidstilpassede klær.

Kommentarer til denne saken