Jeg vil sende mang en takk til våre politikere som har medvirket til å fornye Bodø slik byen framstår i dag. Det siste eksemplet er park- og lekeanlegget som nylig ble åpnet ved fylkeshuset, ett av mange leke- og tumleplasser som har vokst fram de siste årene. Jeg er glad for at barn og deres familier har fått denne tilvekst, en tilvekst jeg også kunne ha trekt fram innenfor andre sektorer i kommunen.

Men nå er det stopp. Bråstopp! Rådmannens budsjett bærer av stagnasjon og nedskjæringer. I mangel av økonomisk vekst gjennom de statlige overføringer, og at samme regjering svekker kommuneinntektene med lavere eiendomsskatt, så ser vi følgene. Daglig fylles media av kommunale nedskjæringer innenfor skole, helse- og eldreomsorg.

Men lyset i tunnelen kan sees. Med en gallup som nå synliggjør at vi igjen kan få en rødgrønn regjering, da med partier som de siste år har villet styrke kommunesektoren med flere milliarder kroner. Da er det bare en ting å si: Hjertelig velkommen til denne. Dere blir mer og mer ønsket.

Og til dere som nå styrer byen. Jeg står på sidelinja og heier på dere. Takk for innsatsen – vi må ha trua på at det vil komme bedre tider for videre utvikling av Bodø by.

Gunnar P.