Frps Tom Karoliussen skriver at han stemte for nedbygging av matjorda fordi han er bodøværing og glimtsupporter.

Samtidig gjør han et poeng av at det bare er en håndfull bystyrerepresentanter som faktisk er fra Bodø.

Hvor han har det fra at bystyret mangler bodøværinger, vet jeg ikke. Det er verken sant eller relevant.

Uansett, Venstres syn på jordvern har ingenting med Glimt å gjøre. Det har med framtida vår å gjøre.

Matjord er en ikke-fornybar knapp ressurs, som vi må ta vare på. Mange kimser av det, som Karoliussen gjør, men det er faktisk sant og ganske så viktig.

Regjeringen har skjerpet de nasjonale jordvernmålene, med god grunn. I et brev til kommunene skriver de at beregninger fra NIBIO viser at vi trenger over én million dekar nytt jordbruksareal innen 2050 for å opprettholde jordbruksarealet per innbygger. Regjeringen ber derfor kommunene om å føre en streng jordvernpolitikk i sin arealforvaltning.

I Bodø gjør regjeringspartiene det motsatte. På Rønvikjordene, på Mørkved, på Tverlandet.

Rønvikjordene er det største sammenhengende jordbruksarealet i Nord-Norge. I ei tid med økt internasjonal uro, dårligere matsikkerhet og tiltagende klimaendringer, hviler det et ekstra ansvar på oss lokalpolitikere når matjorda kommer under press.

Det er et ansvar vi må ta, uavhengig av hvor mye vi elsker Glimt. For matjorda trenger vi - også den førr evig.