Gå til sidens hovedinnhold

Om bare litt av det som hevdes om Sølvsuper stemmer, står vi overfor en skandale

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ansatte som gråter på jobb, pasienter som risikerer å dø alene, beboere som kan bli liggende med avføring og våt bleie.

Dette er noe av innholdet i en rystende bekymringsmelding til ordfører, rådmann, fylkesmann og fylkeslege, levert av ansatte og pårørende ved sykehjemmet Sølvsuper i Bodø.

Vi er rundt 50 som jobber på avdelingen, sier hjelpepleier Wenche Sofie Mathisen til AN, og vi står samlet bak dette skrivet.

Bystyrevalgt medlem og leder av brukerrådet ved Sølvsuper sykehjemsavdeling Langbølgen, Svein Olsen, sier saken er tatt opp direkte med institusjonens ledelse og i brukerrådets møter, uten at man har nådd fram.

Derfor går pårørende og ansatte nå offentlig ut.

Det er ikke ofte ansatte og pårørende ved et sykehjem ser seg nødt til å gå ut på denne måten. Det alene gjør at deres varsel bør tas på største alvor.

Særlig ettersom de forhold som påpekes er svært graverende, dersom de stemmer. Ja, om bare litt av dette stemmer, står vi overfor en skandale.

Og for å understreke det; det er intet som tyder på at ansatte og pårørende ikke har rett i hovedtrekkene.

Det er derfor betryggende at både rådmann og politikere synes å ta varselet på alvor.

Til AN sier rådmann Rolf Kåre Jensen at han alt har invitert brevskriverne til et dialogmøte. Leder i velferdsutvalget Bente Haukaas (KrF) sier hun nå vil sette seg grundig inn i saken, og særlig se på hva som tidligere er meldt om og hvilke vurderinger og tiltak som eventuelt er gjort av sykehjemmets ledelse og andre med ansvar.

Det er et godt utgangspunkt, det er bare så synd at ansatte og pårørende må skrive direkte til politikerne for å bli hørt. Så vil tiden vise om det gir bedre resultater enn tidligere påpekninger av feil og mangler.

Og ikke minst hvorvidt det som kan ha skjedd på Sølvsuper også kan ha skjedd ved andre sykehjem. Det bør også være en del av den innsats rådmannen og politikerne nå gjør for å komme til bunns i saken.

For en kartlegging alene hjelper beboerne på Sølvsuper lite. Finner man at situasjonen er så uholdbar som mye kan tyde på, kreves det innsats for å rette det opp.

Det krever antakelig mer penger, i et fra før anstrengt budsjett. Rådmannen må i utgangspunktet rette seg etter de økonomiske rammer formannskapet har gitt.

Men budsjettet har ennå ikke passert kommunestyret, og derfor er det så avgjørende raskt å finne ut av den reelle tilstanden ved Sølvsuper – og andre sykehjem.

Det må være et felles politisk mål at det skal skinne av eldreomsorgen i Bodø kommune.

Om bare deler av det som nå hevdes om Sølvsuper stemmer, gjør det langt fra det i dag. Det bør ingen politiker kunne leve med.

Kommentarer til denne saken