Noe av det mest fornuftige jeg hørte i forbindelse med fjorårets valgkamp, var at politikk også handler om å tørre å gjøre tøffe valg, og da må man ha anstendighet til å kunne se folk i øynene etterpå – de samme menneskene som har blitt rammet av vanskelige avgjørelser. Jeg mener dette står i kontrast til hva som har vært demonstrert av den politiske ledelsen i Bodø de siste ukene. Selvsagt vinner man ikke gehør på å gjennomføre store kutt i skolen. Det er med rette svært upopulært å kutte der, spesielt når det er snakk om så mye som 50-60 stillinger. I tillegg er det politikerforakt på 1-2-3 når det ikke skal tas ansvar for kuttet. Vær vennlig og vis nok anstendighet til å forklare hvorfor dere stemmer for dette groteske kuttet, uten å skylde på andre eller force majeure.

Jeg hørte med vantro på debatten i bystyremøtet 7. mai. Venstre-politiker Lars Petter Rekkedal, hadde sendt inn en interpellasjon som ba bystyret om å frede Bodøskolen fra dette kuttet. Han oppfordret til godt samarbeid for å finne en løsning. Isteden blir debatten preget av what ifs, og irrelevant historikk om hva Venstre har ment tidligere. Det er hva som blir gjort her og nå som betyr noe, og det legger ikke pengene tilbake i budsjettet når man er mer interessert i å finne syndebukker enn løsninger. Det skaper politikerforakt og frustrasjon, og denne debatten var ikke Bodøskolen verdig. På et tidspunkt blir til og med interpellasjonen kalt for populisme, basert på hva Venstre hadde ment i tidligere budsjettforhandler. Vel, hvis det er populisme å ikke ville kutte i skolene, så skal jeg bære «Jævla populist»-merket med stolthet. Jeg liker når de folkevalgte finner løsninger som virkelig ganger befolkningen, men la nå ikke debatten være preget av store pekefingre. Det er jo ønskelig at folk skal bruke stemmelokalet, ikke at de skal holde seg for nesen når de går forbi.