I fjor ble det satt opp parkeringsavgift på utfartssteder i Fauske kommune. Kommunen skulle tjene penger. Hva med de kommunalt ansatte som bruker kommunens redskaper, må de betale? Her kan det vel være noen kroner å tjene.

Så har vi de unge syke og gamle som sitter alene, hva slags hjelp får de? «Minuttspringerne» kaller jeg dem. De flyr inn og ut mange ganger pr. dag og bruker mer tid på skriving og kjøring enn de bruker på pasienten.

I Fauske skal de gå fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester, kan jeg lese i dokumentene.

Her bygges det luftslott og drømmer om storfabrikker, men å bygge et gamlehjem som kan gi trivsel til syke og eldre som ikke klare seg alene lenger, det lukter de ikke på. Hva er grunnen til det?

Penger. For en tid siden fikk Fauske kommune spørsmål om å bli med i forsøk med statsfinansiert eldre omsorg. De sa nei. Eldrerådet ble ikke spurt.