Gå til sidens hovedinnhold

Om å hate måker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Jeg hater måker», sang Odd Børresen i en av sine kjente viser. Nå er det mulig at dette var ironisk ment fra den gode Børresen, men utsagnet kan nok likevel mange av dagens mennesker gjerne skrive under på. Særlig den urbane del av befolkningen, som plages av innpåslitne måker som bygger reir på hustakene, skriker og skråler og er stort sett en pest og en plage i byen.

Men kanskje burde utsagnet snus på hodet : «Måker hater mennesker»!

Vi kan alle være enige om at måker (måser) og andre sjøfugler ikke hører hjemme i byene. De skal være ute på holmer og skjær, der de skal bygge reir og ruge ut egg til nye generasjoner. Men ute på holmene og skjærene blir det stadig færre av sjøfuglene, mens antallet vokser tilsvarende i byene! Jeg er selv eier av et utvær i Steigen, som har vært i familiens eie siden begynnelsen av 1950-tallet. På de 70 årene som er gått, har antallet måser, terner og ærfugl gått dramatisk ned. I år fant jeg bare et titalls reir på holmene der det for noen tiår siden hekket hundrevis av par med svartbak, gråmåse og småmåse. Ærfuglene lå på enkelte holmer tett i tett i e-husene sine, og på skjærene kunne du nesten ikke gå uten å tråkke på terne-egg.

Hva har skjedd?

Jeg er ingen ekspert på fauna og miljø, men bare en person som gjennom et langt liv har observert utviklingen. Og jeg er ikke i tvil om at årsaken kan tilskrives menneskelig aktivitet. Sjøfuglene flytter ikke til byen fordi de gjerne vil bli urbane. De er nødt til det for å finne mat! Ute på kysten er småfisk som sildeyngel, småsil (tobis) o.l., som før svømte rundt i sundene i store flak, helt borte nå. Tobisen fiskes opp i enorme mengder som såkalt «industrifisk» og brukes til produksjon av olje og mel til å fôre opp husdyr og oppdrettsfisk. Fiskesloet fra fiskere, som før var en viktig matkilde for mange sjøfugler, tas nå på land for «å utnytte ressursene bedre». Selv sneglene i havet har vi begynt å fange kommersielt. Den eneste matkilden måsen har nå er kråkeboller, som ligger strødd oppe på holmene etter at det sparsomme innholdet er fortært. Derfor flytter måsene til byen, og livnærer seg av kebab og pølser. Sjøfuglene er blitt flyktninger i eget land! Og blir behandlet deretter!

Jeg kunne også ha skrevet noe om miljøgifter i luft og vann, forsuring av havet, plastsøppel, stor bestand av fredet rovfugl, økende båttrafikk i hekkeområdene og ulovlig eggsanking osv. Men det blir kanskje for mye å ta inn over seg.

«Måker hater oss mennesker», er min påstand. De skiter på oss. Vi får som fortjent!

Kommentarer til denne saken