Det er fullt kjør i statsfinansiert leteboring i Barentshavet. Skulle man finne olje eller gass vil det være betydelig usikkerhet om utvinning vil gi skattbar avkastning. Staten risikerer å tape alle milliardene investert i letevirksomheten. Denne opplysningen ble unndratt Stortinget av en politiker med tette forbindelser til oljenæringen. Norske politikere er stort sett enige i at verdens forbruk av fossil energi må reduseres vesentlig. Det er derfor paradoksalt og uforståelig at de samme politikerne som vil «redde verdens klima» vil fortsette Norges utvinning av olje og gass – på ubestemt tid og i økende tempo. Sammenhengen er at vårt Co2 regnskap bare belastes med det vi selv forbruker resten – det alt vesentlige – belastes Co2 regnskapet til landene som kjøper oljen og gassen. Høyesterett la dette til grunn da Staten ble frikjent for å ha gitt tillatelse til petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Norge vil ha inntektene fra salget av olje og gass, men vi tar på det mest innstendige avstand fra bruken.

Omlegging til fornybar energi skjer ved at politikerne tilrettelegger for at utenlandske investorer «teppebomber» uberørt natur med subsidierte og ikke skattbare vindturbiner. På Smøla har vindturbinene drept ca. 100 havørn. Det er straffbart å drepe havørn, men tydeligvis ikke når drap skjer i industriell skala. Denne kolossale raseringen av natur er ikke nok for noen politikere; de vil åpne for vannkraftutbygging i vernede områder! Er det på høy tid å skifte ut noen politikere?