Ordføreren og rådmannen i Bodø beklager seg over at ølsaget i Bodø er blitt begrenset på utestedene i forbindelse med koranaepedemien.

Enhver får være salig i sin tro, men diktet Håvamål sier at «Ikkje så bra som bra dei seier er øl for manneætta. Di meir du drikk, di mindre vett mon du i hausen hava».