Jeg skjønner ikke hvordan Bent Andreassen skal oppnå en ombygging av et fotgjengerfelt med å til stadighet ha avisinnlegg om dette. Han må da gå direkte til Statens Vegvesen å forhandle.
Jeg har bodd i vestbyen i 45 år og kjører forbi nevnte fotgjengerfelt daglig. Det er uhyre skjelden at jeg ser noen skal over feltet. Det er mange andre steder i byen det er større behov for lysregulerte fotgjengerfelt.
Lær både barn og voksne å gi skikkelig tegn når de skal over veien, så går det bra.