Her er en sterkt trafikkbelastet hovedvei til både flyplassen og en rekke andre virksomheter, i tillegg til en del boliger. Vi, dvs NAF, har jo flyttet vår virksomhet til Olav V gt 102 b, altså midt i et område med nærmere 20 større og mindre firma som alle har en rekke kunder på besøk hver dag. Noen kommer uten bil, noen setter igjen bilen og går derfra, for igjen komme gående for å hente bilen igjen senere. Hver og en kryssing er et sjansespill da det for det første passerer kjøretøy løpende i begge retninger, ofte samtidig med trafikk inn og ut fra Cirkle K og øvrige firma i området, og i tillegg kjøring inn og ut fra Sivert Nilsens gate. Det er i det hele tatt et under at det ikke skjer flere og værre ulykker der enn det foreløpig gjør. På toppen av det hele er det ingen gangfelt langs Olav V gt i dette området. Der er heller ingen ingen overganger innen rekkevidde!

Vi har att dette opp med Statens Vegvesen tidligere, men der var ikke positiv respons. Dette er også diskutert med mange av de øvrige firmaene i området, og der er full enighet om problemstillingen, og ønsket om en løsning! Det finnes da flere muligheter, men alle har jo bieffekter.

1. Bygge en gangbro med høyde nok til at alle tenkelige kjøretøy kan passere. Fordelen med dette prosjektet er at mye kan prefabrikeres, og fullføres nattetid

2. Bygge en kulvert under veien. Håpløst med tanke på trafikken . Dette tar for lang tid.

3. Skilte , belyse og merke en fortgjengerovergang. Hurtig og rimelig løsning, men vil generere 100 m kø i begge retninger på 10 sekunder.

4. Diskutere med Bodø Kommune om hvilke planer de har vedrørende akkurat dette området og «Ny by, ny flyplass» Vi hørte jo rykte om en ny og større vei mellom sentrum og den nye bydelen, omtrent i dette området. Da kan kanskje en rundkjøring være en løsning. Den ter jo kjapt unna store bilmengder.

Vi sender dette brevet til Statens vegvesen, og Bodø kommune, og ber om/ håper på en reaksjon innen sommeren