Vi håper Bodø kommune og Statens vegvesen klarer å få kokt ned denne saken, lokalt, ved å få disse punktene, att på til meget billig arbeid, kontra ei gedigen ulykke i gangfeltet.

- Nedsatt fart til 40 km/h.

- Noen få farts dempere.

- Ett lysstoppsignal på begge sider av fotgjenger feltet. Estimert eller beregnet ca.11 000 passeringer av tunge og lette kjøretøy.

- Ei sluse inn til den kommunale lekeplassen øverst i Løvetannveien.

Tidligere Høyre Ordfører mente dette var ei god løsning, i påvente av nye veier inne på flyplassens område. Vi krever fortgang i dette arbeidet, med å sikre små skolebarn, ungdommer, voksne, eldre, hørselshemmede, svaksynte og ikke minst rullestol brukere en sikker overgang, fra kommunale Lyngveien, over den statlige Olav V.gt. til den kommunale Moseveien.