1. Nedsatt fart til 40 km/h.

2. Ett lystoppsignal. ett i Lyngveien og ett i munningen ut av Moseveien.

3. Noen få farts dempere.

4. Ei sluse inn til den kommunale lekeplassen, øverst i Løvetannveien.

NB: Nyvalgt Arbeiderparti Statsminister Jonas Gahr Støre er underrettet og vil ta tak i dette, likeså tidligere Ordfører i Bodø kommune Ole Henrik Hjartøy, filmen om gata blir sendt til Arbeiderpartiet sentralt, likeså signaturene fra skolebarn, mødre og fedre med barnevogn, ungdommer, voksne, eldre med og uten rullator. Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen er orientert tidligere. Papirene fra 1970-tallet er også videresendt til landets regjering. Nå håper vi på fortgang, i dette enkle arbeidet

NB: Det er så mye billigere og ikke minst artigere å forbygge, fremfor ei katastrofal ulykke i gangfeltet.

På vegne av små skolebarn, ungdommer, foreldre med barnevogn, voksne, eldre, hørselshemmede, svaksynte og rullestol brukere. Også tungtransport sjåfører, drosje sjåfører, bussjåfører, m.fl.