Farta nedsatt øyeblikkelig mellom disse rundkjøringene mellom disse rundkjøringene, meget vanskelig å få øye på fotgjengere, særskilt fra Lyngveien og over til Moseveien. Dette er som nevnt tidligere både ett kommunalt og ett Statlig ansvar, siden gata ble trumpet gjennom ett meget miljøvennlig boligfelt på slutten av 1980-tallet.

- Nedsatt fart til 40 km/h.

- Ett lysregulert stoppsignal.

- Noen få farts dempere.

- Ei lita sluse inn til den kommunale lekeplassen, øverst i Løvetannveien.

Dette er meget billige punkter å få utført raskt, kontra ei dødsulykke i dette gangfeltet. Tidligere Ap- kvinne Sara Johannessen, samt en sivilforsvarsmann og en forsvarsmann, jobbet hardt på midten av 1970-tallet for at gata skulle bli bygd innenfor flyplass gjerdet, altså utenom boligfeltet, men ble ikke hørt av de sentrale myndigheter den gang.

NB: Vi har ingen å miste i dette statlige gangfeltet, hvor også Bodø kommune er involvert, som innehaver av Moseveien og Lyngveien( Det er deres eiendom og ansvar), sikkerheten til små skolebarn, ungdommer, voksne, eldre med og uten rullator og ikke minst rullestol brukere. Altså ett delt ansvar.