Nå krever vi atter en gang, disse enkle og billige punktene utført raskt. Aller helst utført før skolestart.

- Nedsatt fart til 40 km/h.

- Noen få farts dempere

- Et lysregulert stoppsignal, en stolpe på hver side av innfartsåren Olav V.gt. En stolpe i Lyngveien og en i munningen ut av Moseveien.

- Ei sluse eller inngang til den kommunale lekeplassen, øverst i Løvetannveien.

Dette er enkle punkter å få innfridd raskt, kontra ei dødsulykke i dette farlige krysnings punktet av Olav V.gt. Vi krever disse enkle punktene innfridd raskt, med hensyn til små skolebarn, ungdommer, voksne, eldre med og uten rullator, svaksynte, hørselshemmede og ikke minst rullestol brukere, masse folk bruker denne passasjen når de besøker Bodø kirkegård, også. Samt transportnæringen, både tung biler, taxier, busser, byens befolkning, i alt 600 signaturer. Flere har involvert seg tidligere. Det første innlegget var på midten av 1970 tallet.