Nå må A.N slutte å ta inn de samme innleggene til Bent Andreassen om fotgjengerfeltet i Olav 5 gate. Det samme innlegget har nå stått på trykk sikkert 10 ganger. Det får være måte på .

Jeg har sagt det før, ta kontakt med de rette myndigheter i stedet. Det er ikke riktig at dette er en farlig fotgjengerovergang.