Dette er fortsatt en aktuell sak. Bent Andreassen er forkjemper for en sikker overgang for kryssing av veien med tanke på risikoen for skade spesielt på barn og unge. Dette gjelder området ved Lyngveien.

NAF har tidligere tatt opp problemet med fotgjengere og kryssing av Olav femtes gate ved Circle K. I dette området er drøyt 20 firma som ofte har besøkende som enten kommer, eller forlater området til fots. Der også må man finvurdere samtidig trafikk fra begge sider før man gambler på å springe over veien, og ofte er trafikken uhyre tett.

Vi også har tatt denne saken opp tidligere, uten noen konkret reaksjon. Men vi fikk et lite «innsidetips» om å vente og se hvilke planer som kommer i forbindelse med «Ny by» og forbindelsen til eksisterende områder.

Det kan bli spennende, men ventingen medfører fortsatt risiko for personskader eller enda verre! Det må f.eks. gå an med en midlertidig fartsreduksjon til 40 km/time for noen hundre meter?