Ola og Erik skulle være sammen om eventyret. Så døde Erik brått