Jeg viser til energipolitisk innlegg fra konsernsjef Salten Kraftsamband (SKS) i AN den 25 mars. Konsernsjefen skriver om utvikling og vekst i regionen, hvor det uttrykkes glede over at Statnett vil starte arbeidet med å forbedre på kraftlinjene mellom Nord og Midt-Norge. Kraftlinjene mellom Nord og Midt-Norge må forbedres, slik at overskudd av strøm i Nord kan transporteres sørover. Ut fra min forståelse er hensikten å kunne tjene mer penger fra et større og mer betalingsvillig marked. Med økt overføringskapasitet vil prisene i Nord-, Midt- og Sør-Norge/Europa utjevnes og vi i Nord får samme høye strømpris som i Sør (2-6 kr/kWh). Det sies at det er overskuddskraften i Nord som skal selges til høyere pris, slik at regionen i Nord får mer penger til å utvikle Nord-Norge. Dette er jo å kamuflere fakta, for i det øyeblikk overføringskapasiteten sørover er etablert for salg av overskuddskraft, så vil all elektrisk kraft blir priset høyt til alle forbrukere i Nord. Konsernsjefen skriver at av SKS sitt eventuelle overskudd, så kan 56 % gå tilbake til fellesskapet? Hva hjelper det at 56 % av et eventuelt overskudd kan gå tilbake til fellesskapet, når prisen stiger 400 – 500 % og «vanlige folk» må ut med flere tusen kroner ekstra på grunn av økte strømpriser?

Ja, det å bygge ut overføringskapasitet fra Nord- til Midt-Norge kan oppleves som et ran. Først skal vi betale forbedring av kraftlinjer «sørover» og deretter betale 5–10 ganger i økt kraftpris. Samtidig skusler vi bort muligheten for å utnytte lokal kraft til utvikling og vekst i regionen. Jeg tror ikke at etablering av tidligere REC, nå Norwegian Crystals i Glomfjord, Freyr på Mo, hydrogenfabrikk i Narvik eller Blastr Green Steel i Straumen/Sørfolda hadde vært interessant uten tilgang på rimelig og stabil elektrisk kraft. Hovedårsaken til at denne type industri velger seg nord, er nok muligheten for tilgang på rimelig og stabil fornybar energi (ikke fra vindkraft). Nevnte bedrifter har da også i sin prosjektering og planer benyttet tilgang til fornybar energi som et hovedargument til valg av lokalisering. Det er som kjent også en betydelig CO2-avgift hvis strøm produseres med fossile brensler så ingenting er bedre enn stabil vannkraft. I Nord får bedrifter tilgang til fornybar energi til «kostpris» og dermed kan lokal overskuddskraft benyttes til lokal verdiskapning. Historien det henvises til i Nord-Sverige med positive ringvirkninger, begynte vel også med lave kraftpriser.

En bedrift etablert lokalt legger igjen mye mer til fellesskapet enn 56 % av SKS sitt eventuelle overskudd. En kraftpris på 20–30 øre/kWh bør være dekkende for leveranse av vannkraft i nord og det bør også være til «salt i suppa» for kraftselskapene, enn om ikke i så stor grad som konsernsjefen ønsker. Det at konsernsjefen ikke vedkjenner seg at det er lav kraftpris som «lokker» store aktører til å etablere virksomhet i nord, oppfatter jeg som en logisk brist. Dersom strømmen kostet 2–6 kr/kWh, ja da ville ingen etablert virksomhet så langt nord. Nesten utrolig å høre at de store aktører kan forhandle seg til billigere kraft selv om markedsprisen er høy, da må vel også dette kompenseres av «vanlige folk»? Hvor mange store bedrifter i Sør-Norge har forresten greid å forhandle ned rekordprisene den siste tiden? Jeg er for øvrig ikke kjent med at det slippes «vann på havet» her i nord for å unngå overløp og flom.

Strøm flyter som kjent lettere mellom landsdeler enn mennesker og materiell, derfor blir det feil at strømmen sendes sørover. Da vil også bedriftene forbli i befolkningstette områder i Sør og fraflyttingen i nord fortsetter. Det å si at strømpris på 18–20 øre/kWh ikke er bærekraftig blir også feil. En slik pris er bærekraftig for de som bor og ønsker å leve her og det er bærekraftig for store aktører å etablere og utvikle ny industri. Det skrives også at det er nødvendig med høyere pris for å bygge ut mer fornybar energi og modernisere eksisterende kraftverk. Å modernisere eldre kraftverk er etter mitt skjønn mye bedre enn å ødelegge naturen med ineffektive vindturbiner. Hvis SKS øremerker økt kraftpris til slike tiltak er dere for min del velkommen til å sette opp kraftprisen noen øre/kWh.

Vannkraften er som det sies, eid av det offentlige og det ytes tilbake betydelige skatter og avgifter til stat og vertskommuner. SKS og deres vertskommuner vil kanskje gå glipp av store inntekter pga. mangel på overføringskapasitet mellom Nord-Norge og Midt-Norge. Trøsten får være at framtidig tapte kroner kan forbli hos «vanlige folk» og benyttes til økte matvarepriser, renteoppgang og hinsides drivstoffpriser.