Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli momssjokk for Stormen

Skatteetaten til «krig» mot norske kulturhus

Artikkelen er over 6 år gammel

– Dette vil bety en rasering av kulturlivet.

Stavanger konserthus fikk nylig et krav fra Skatt Vest om å tilbakebetale momskompensasjon på 250 millioner kroner. Det er slett ikke usannsynlig at det samme kravet kan bli framsatt til Bodø kommune for byggingen av Stormen.

Enorme konsekvenser

Direktør for Stormen konserthus, Rolf-Cato Raade, er bekymret for følgene.
– Dette blir selvsagt en politisk sak, og den er allerede oppe på regjeringsnivå. Konsekvensene kan bli enorme hvis kommunene må betale tilbake momsen for kulturhusbyggene. Det vil rasere store deler av kulturlivet, som vi har brukt år på å bygge opp. Den ordningen vi har i dag fungerer og har sikret landet et rikt og mangfoldig kulturliv, sier Raade som nettopp er valgt til styreleder i norske kulturhusnettverk.

Skatt Nord har ikke kommet med et lignende momskrav til Stormen. Om det vil komme, er også usikkert.
– Vi håper på en politisk løsning og kan egentlig bare avvente situasjonen. Det er ikke Stormen som får kravet, det er kommunen, og siden det ikke er snakk om småpenger, ser jeg for meg at konsekvensene blir store. Ikke bare for Bodø, men for alle kommuner som har slike kulturbygg.

– Merkelig tolkning

Det hersker fortsatt stor usikkerhet rundt tolkningen av regelverket. Skattejurister og eksperter blir ikke enige om hvordan regelverket skal anvendes. Nå vil kulturminister Thorhild Widvey se nærmere på problemet. Til NRK uttalte hun i går at hun ikke ser for seg at kulturhus rundt omkring i landet må betale tilbake penger.
– Dette høres merkelig ut. Jeg kan vanskelig forestille meg at Stortinget, da de bevilget 250 millioner kroner til å bygge konserthuset i Stavanger, skulle sende en regning slik at pengene skulle betales tilbake noen år etterpå.
 

Det er de siste årene bygd kostbare kulturhus flere steder i landet. Stavanger, Kristiansand og Bodø har sine milliardbygg, men det finnes mer enn 120 kulturhus i Norge. En strengere tolkning av momsregelverket vil få enorm betydning for kulturlivet i hele landet.
 

Sakens kjerne er at skatteetaten nå forutsetter at virksomheten, altså kulturhusene, ikke driver økonomisk aktivitet som er i konkurranse med annen virksomhet i området. Reglene sier at man kan drive med fem prosent kommersiell virksomhet. Konserter og utstillinger er tidligere ikke blitt definert som økonomisk aktivitet som vil utløse krav om merverdiavgift, men

Skatt Vest har altså nå varslet at regelverket skal tolkes strengere. Eksperter mener at momskravet fra Skatt Vest er et rop om avklaring.
Det blir til sjuende og sist et politisk spørsmål, og i første omgang vil Finansdepartementet og Kulturdepartementet se på regelverket sammen.

Kommentarer til denne saken