Årslønnen til en leder i Nordland ligger i snitt på 669 000 kroner. Dette er om lag fire prosent mer enn hva ledere i Troms tjener, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Dette kommer fram i en pressemelding.

Den nye utgaven av Norsk Ledelsesbarometer viser at lederlønnen i Troms til sammenligning ligger på 633 000 kroner, mens Finnmark-ledere mottar en årslønn på 677 000 kroner i snitt.

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738 600 kroner.

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen i pressemeldingen.

Han er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

Samtidig avdekker målingen at lønnsbevisste ledere har mest å hente i utenlandskeide bedrifter, og at norske arbeidsgivere kan stå i fare for å bli utkonkurrert på dette området.

– Her er det grunn til å rope varsku. Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier Ingvartsen i pressemeldingen.

I fjor tjente ledere i utenlandskeide bedrifter i Norge i snitt 809 500 kroner før skatt.