Det er tre store utfordringer i nord. Én av dem har konsernsjefen ei løsning på

Nord-Norge sliter med en for dårlig digital infrastruktur. Vi har også for få hender i arbeid. Det siste har konsernsjefen en løsning på. I dag ble Konjunkturbarometer Nord-Norge lagt fram.